Zähmet gadamlary batlanýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6789/original-163e1f9fc08442.jpeg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň iri hem-de öňdebaryjy önümçilik düzümleriniň biri bolan «Marygazçykaryş» müdirliginiň gazçylary tebigy gazy çykarmak, ony gaýtadan işläp, sarp edijilere ugratmak boýunça geçen ýyl üçin bellenilen meýilnamalaýyn tabşyrygy üstünlikli berjaý etdiler. Gazanylan ýokary «Galkynyş» gaz känindäki tebigy gazy kükürtden arassalaýan 1-nji zawodyň tebigy kükürtli gazy ilkinji arassalaýan sehi müdirligiň öňdebaryjy zähmet toparlarynyň biridir. Sehiň gazçy hünärmenleridir işçileri «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylan 2023-nji ýylyň ilkinji günleri

Habaryň dowamyny okamak üçin