Täze meýdançalarda işler ýaýbaňlandyrylýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6921/original-163f4684b56e2f.jpeg
«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Mary gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň gidrogeologlary häzirki wagtda Mary welaýatynyň çägindäki Tärimli, Zähmet, Garabil, Şyhmansur, Seýrap, Çeşme, Şatlyk, Mekan meýdançalarynda, Lebap welaýatynyň çägindäki Tümenli, Daşrabat, Mukry, Jynlygum meýdançalaryn Elbetde, agzybirlikli, döredijilikli çekilýän zähmet ekspedisiýanyň hünärmenlerine, işçilerine «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny ähli önümçilik görkezijileri boýunça üstünlikli jemlemeklige mümkinçilik berdi. Bu ýerde sütünleýin buraw işleriniň meýilnamasy 132,2% göterim, geologiýa-gözleg işleri

Habaryň dowamyny okamak üçin