TNGIZT sebitiň iri senagat önümçiligidir

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/705/original-15f69955347230.png
Merkezi Aziýanyň hem-de Hazar sebitiniň örän iri senagat kärhanalarynyň hatarynda mynasyp orny eýeleýän Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň (TNGIZT) önümçilik mümkinçiligi ýokary derejede peýdalanylýar. Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde gurlup işe giriz TNGIZT-niň 1-nji sehinde 124 işçi zähmet çekip, nebiti ilkinji gezek gaýtadan işleýän, onuň düzümindäki duzy elektrik usuly bilen aýryjy 4 sany — ELDAD-HT-2, ELDAD-HT-3, ELDAD-HT-6, ELDAD-HT-7 desgalary hereket edýär. Ýokary hilli nebit önümlerini öndürýän bu desgalardan ELDAD-HT-6 desgasy 2008-n

Habaryň dowamyny okamak üçin