Täze tehnikalar baýramçylyk şatlygyny goşalandyrdy

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/763/original-15f72cc9038321.png
Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk şanly baýramçylygynyň öň ýanynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Tamponaž müdirligine Gahryman Arkadagymyzyň Russiýa Federasiýasyndan satyn alyp beren «KAMAZ» kysymly döwrebap, ýokary öndürijilikli ýöriteleşdirilen sementleýji tehnikalaryň täze tapgyry Täze tehnikalar dünýäniň uglewodorod çig malyna baý, energetika döwletleriniň biri bolan ýurdumyzyň nebitli, gazly meýdançalarynda ýokary netijeli işledilip, uzakmöhletleýin ulanylmagy üçin kärhananyň iň tejribeli sürüjilerine berkidilip, bada-bat işleriň gyzgalaňly barýan ýerlerine ugradyldy.

Habaryň dowamyny okamak üçin