Gazhimiýa önümçiligi: polimerler dünýäsinde Polietilen

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/827/original-15f7d80ff05ead.png
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan uglewodorod çig mallaryny diňe eksport etmek bilen çäklenmän, eýsem, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumy olary çuňňur gaýtadan işlemäge we dünýä bazarynda ýokary goşulan bahaly bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmeklige ugur aldy. Türkmenistan Tebigy gazyň köp bölegini düzýän metanyň esasynda çylşyrymly himiki prosesler arkaly dürli sintetik önümleri almak uglewodorod baýlyklaryny rejeli ulanmagyň has netijeli ýoludyr. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynda innowasion tehnologiýalaryň önümçilige giňden ornaşdyrylmagy n

Habaryň dowamyny okamak üçin