Täze belentliklere ruhlandyrýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/877/original-15f857363bb38f.png
Gahryman Arkadagymyz şu ýylyň 9-njy sentýabrynda Balkan welaýatynda iş saparynda bolup, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda taslama kuwwaty 70 MWt/sag bolan iki sany täze gazturbinaly elektrik stansiýasynyň gurluşygyna we hereket edýän elektrik bekediniň durkuny täzelemek — Türkmenistan mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň ýyllary içinde gurýan, döredýän, nusgalyk işleriniň ahyrky netijesini döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň artmagyna gönükdirip bilýän döwlete öwrüldi. Bu oňyn özgerişler milli ykdysadyýetimiziň nebitgaz pudagynyň kerwenbaşysyna öwrülen Türkmenbaşydaky n

Habaryň dowamyny okamak üçin