Maksatlar bir bolanda

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10743/original-16639f26ab5d4b.jpg
Ýurdumyz uglewodorod serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde öňdäki orunlarynyň birini eýeleýär. Bu bolsa gymmatly önümleriň çykarylyşyny, olaryň içerki we daşarky bazarlara ugradylýan möçberlerini artdyrmaga mümkinçilik berýär. Gazanylýan üstünlige «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazgeofi  — Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň nebitdir gaz gorlarynyň üstüni ýetirmek, bu baýlyklaryň gazylyp alnyşyny artdyrmak boýunça pudagymyzyň işgärleriniň öňünde jogapkärli wezipeleri goýdy. Biz hem bu il-ýurt bähbitli işe netijeli gatnaşýarys. Gündelik işimizi burawlaýyş işlerini alyp barýan baýly

Habaryň dowamyny okamak üçin