Önümleriň görnüşleri artdyrylýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1930/original-16062fc77be799.jpeg
Ýurdumyzda nebiti gaýtadan işleýän senagat kärhanalary Türkmenbaşy we Seýdi şäherlerinde ýerleşýär. Günbatar we Merkezi Türkmenistanda çykarylýan nebit Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda gaýtadan işlenilýär. Häzirki wagtda TNGIZT-ni döwrebaplaşdyrmak hem-de gaýtadan enjamlaşdyrmak boýunça işler giňden ýaýbaňlandyryldy. Toplumdaky işe girizilen häzirki zaman önümçilik desgalary nebiti gaýtadan işlemegiň çuňlaşdyrylmagy bilen bir hatarda, önümleriň görnüşleriniň giňelmegini we möçberiniň artmagyny üpjü

Habaryň dowamyny okamak üçin