"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär: 17.11.2021 - 16.12.2021

15:50 17.11.2021 3840

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy

№ 10099344 Sallanýan enjamynyň guýrygy (hwostowik), guýy (skwajinalaryň otkloniteli) enjamlary bilen üpjün etmek we tutuş (lowilny) işlerini yerine yetirmek we injener goldawyny bermek barada tenderi yglan edýär.

Satyn almak barada tenderi yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 16 dekabr, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy:    mekan.allaberdiyev@eni.tm we Moez.sdouga@eni.tm) ibermelidir.


Başga makalalar