"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýär: 10.10.2022-10.11.2022

16:01 10.10.2022 1631

"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýär:

№ 10106888 - Caterpillar C32 dizel generatorynyň ätiýaçlyk şaýlaryny üpjün etmek

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 10-njy noýabry, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiñ satyn alyjy hünärmeniñ adyna (elektron salgysy: aleksey.butenko@eni.com we viktoriya.nurberdiyeva@eni.com) ibermelidir.

Başga makalalar