Täze tehnikalar gelip gowuşdy

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/466/original-15f35925537811.png
Hormatly Prezidentimiziň doglan gününiň öňüsyrasynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Tamponaž müdirligine Russiýa Federasiýasyndan döwrebap ýöriteleşdirilen sementleýji tehnikalaryň täze tapgyry gelip gowuşdy. Munuň özi Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň beýleki pudaklarynda Nebitli, gazly guýulara goýberilýän turba düzümlerini sement ergini bilen berkitmek işlerini ýerine ýetirýän bu täze tehnikalar kärhanada halkymyzyň gadymy milli däpleri esasynda ak un sepilip, üzärlik tütedilip garşy alyndy.

Habaryň dowamyny okamak üçin