Türkmen-koreý hökümetara toparynyň duşuşygy

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/468/original-15f35952bd1e4f.png
2020-nji ýylyň 24-nji iýunynda nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-koreý hökümetara toparynyň ýolbaşçylarynyň arasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljekki mümkinçilikleri babatda pikir alşyldy. Taraplar hyzmatdaşlygyň gyzyklanma bildirilýän ugurlaryny, hususan-da, iki ýurduň arasyndaky söwda we maýa goýum hyzmatdaşlygyny i

Habaryň dowamyny okamak üçin