Döwrüň ruhuna mahsus işler

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5164/original-162df7bbe87f0c.jpeg
Halkymyzy ýokary hilli nebit we nebit önümleri bilen üpjün etmekde döwrümiziň ruhuna mahsus işleri alyp barýan «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Gubadag nebit kärhanasynyň agzybir işgärleri şu ýylyň alty aýyny üstünlikli jemlediler. «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna beslenen şu ýylda kärhananyň agzybir zähmet köpçüliginiň aýba-aý iş tabşyryklaryny birkemsiz amal etmeginde onuň garamagyndaky awtoulaglara ýangyç guýujy 170-nji bekediň işgärleriniň hem mynasyp paýynyň bardygyny bellemek bolar. Geçen ýylyň güýzünde durky düýp

Habaryň dowamyny okamak üçin