Belent sepgitleri nazarlaýan gazçylar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7586/original-16459ec531d855.jpg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary welaýat merkeziniň tebigy gazy ulanyjylaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmekde ýokary netijelere eýe bolýarlar. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her bir aýyny ajaýyp zähmet üstünliklerine besle Gaz hojalyk edarasynyň hünärmenleriniň bellemegine görä, şu ýylyň başyndan bäri Daşoguz şäheriniň «Merkez-1», «Suwçy» we Nowruz ýaşaýyş jaý toplumlarynda hem-de Gülüstan şäherçesinde bar bolan gaz geçirijilerde alnyp barlan arassalaýyş, dikeldiş we tehniki gözden geçiriş işleri netijesinde öňden

Habaryň dowamyny okamak üçin