Mediýa
162a06caa8f3aa.jpeg
Bäş aýyň jemlerine garaldy
08.06.22 - 14:32

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.