“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy tenderi yglan edýar: 06.11.2020 - 21.12.2020

23:27 05.11.2020 931

“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy

№ – PR10090637 “Gaty galyndylaryny daşamak hyzmatyny ýerine ýetirmek”

satyn almak barada tenderi yglan edýar.

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 21 Dekabr, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: shirin.magtymova@eni.tm we moez.sdouga@eni.tm) ibermelidir.

Başga makalalar