"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär: 16.04.2024-30.04.2024

15:04 17.04.2024 1327

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy suw gysyjy ulgamy üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça №10114408 belgili tender yglan edýär.

Tenderiň tehniki şertleri we talaplary baradaky maglumatlar tenderiň barşynda berler.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Tendere gatnaşmak üçin resmi çakylyk ýüztutmalary kabul ediş möhleti tamamlanansoň iberiler.

Bäsleşigiň möhleti - 2024-nji ýylyň aprel aýynyň 30-na, sagat 23:00-a çenli.

Elektron salgylary:

Toyly.Geldinazarov@eni.com

viktoriya.nurberdiyeva@eni.com

Başga makalalar