"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýar: 08.06.2020 - 08.07.2020

11:03 26.08.2020 1427

“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy tenderi yglan edýar:
№ 10091416 – Gidrodinamiki barlaglary we Gamma-Karotaž/Birleşdirijileriň Lokasiýasy bilen bagly işleri geçirmek üçün geofiziki enjamy bilen üpjün etmekBäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 08 iýul, sagat 17:00 (ýerli wagty).Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm we aleksey.butenko@eni.tm) ibermelidir.

Başga makalalar