"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýar: 09.07.2020 - 10.08.2020

11:03 26.08.2020 1305

“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy
№ – PR10089071 “Nebit çig malynyň himiki, fiziki we azyklyk derňewiniň geçirilişi”

satyn almak barada tenderi yglan edýar.

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 10 Awgust , sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: shirin.magtymova@eni.tm  we moez.sdouga@eni.tm) ibermelidir.

Başga makalalar