Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Şahym Abdrahmanow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi

11:13 15.02.2021 1059

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1636/original-160265d6a317dd.png

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 11-nji fewralynda çykaran Permany bilen, Şahym Abdrahmanow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellenilip, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory wezipesinden boşadyldy.

Şahym Abdrahmanow

1963-nji ýylda Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň “Ýagtyýol” geňeşliginde doguldy.

Ýokary bilimli. 1986-njy ýylda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutyny tamamlady. Hünäri boýunça — dag inžener-geology.

1986-njy ýylda “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň nebit gözleg ekspedisiýasynyň inžener-tehniki gullugynyň geology bolup zähmet ýoluna başlady. 1987 — 2005-nji ýyllar aralygynda şu korporasiýada dürli wezipelerde işledi.

2005-2006-njy ýyllarda “Türkmennebit” döwlet konserniniň “Ýaşyldepe” nebitgaz çykaryjy müdirliginiň baş geology bolup zähmet çekdi.

2006 — 2014-nji ýyllar aralygynda “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň “Lebapnebitgazgözleg” müdirliginiň başlygy, 2014 — 2017-nji ýyllarda “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň “Marynebitgazgözleg” müdirliginiň başlygy boldy.

2017-nji ýyldan 2020-nji ýyla çenli “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň başlygy bolup işledi.

2020-nji ýylyň iýul aýyndan bäri Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory.

“Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna” atly ýubileý medaly bilen sylaglanyldy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15fd1ff7e5ca31.jpeg
Türkmenistanda nebitiň sarp edilişi durnukly ösýär — Eni

Türkmenistanyň içerki bazarlarynda nebitiň sarp edilişiniň depgini durnukly ýagdaýda ösýär. Bu barada Eni italýan nebitgaz kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylan World Oil Review 2020 hasabatynda aýdylýar.