Nebitgazçy talyp gyzyň üstünligi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1745/original-1603dce44e13ff.jpeg
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň himiýa tehnologiýasy we ekologiýa fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Güljan Aşyrowa hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýunyň toýlanjak ýyly bolan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Wat Ol bäsleşige watansöýüjilik temasyndan ýazan makalasy bilen gatnaşdy. Onuň hormatly Prezidentimiziň «Döwlet guşy» romanynda türkmen tebigatyny, aýratyn hem Garagum sährasyny çeper suratlandyryşy baradaky pikirleri okyjyny özüne çekýär.

Habaryň dowamyny okamak üçin