Maksat — ösüşlere goşant goşmak

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1790/original-16047037b1792d.jpeg
Ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak, ýurdumyzyň okgunly ösüşlerine saldamly goşant goşmak ýaly il-ýurt bähbitli işe ruhubelentlik bilen goşant goşýanlaryň arasynda «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Türkmen geologiýa gözleg ekspedisiýasynyň Köýtendag geologiýa gözleg partiýasy — Gazanýan netijelerimiz, bitirýän işlerimiz bizi has öndürijilikli zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Biz Türkmenistan Watanymyzyň beýik Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň giňden belleniljek ýylyna hem belent ruh bilen ynamly gadam basdyk. Maksadymyz Gahryman Arkadagymyzyň ata Watanymyzy gülledip ösd

Habaryň dowamyny okamak üçin