Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1792/original-16047045a403cb.jpeg
Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer d Robotyň dizaýnerçilik we konstruktorçylyk işlerini «Sketch-up» we «AutoCad» programmalarynyň peýdalanylmagy esasynda 2D we 3D ölçeglerde ýerine ýetirip, soňra bu elektron wirtual modeliň esasynda 3D printeriň we lazerli kesijiniň kömegi bilen konstruksiýasyny ýasamak, mikrokompýuterli mikrokontro

Habaryň dowamyny okamak üçin