Tebigy gazyň çykarylýan we eksport edilýän möçberleri artýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1872/original-1605ad3871720b.jpeg
Nebitiň we tebigy gazyň çykarylýan, gaýtadan işlenilýän we eksport edilýän möçberlerini artdyrmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň öňünde goýan möhüm wezipeleriniň biridir. Pudagyň hünärmenleri bu wezipäni çözmek üçin döwrebap tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna, ýataklaryň önüm berijiligini ýokarlandyrmak boýunça täzeçil usullaryň giňden ulanylmagyna, bar bolan guýularyň netijeliligini gowulandyrmaga, şeýle hem täze «ýerasty guýularyň» işe girizilmegine, nebitgaz düz

Habaryň dowamyny okamak üçin