Polipropileniň bahasy rekord derejä ýetdi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1873/original-1605ad44f1b61d.jpeg
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda täze rekord hasaba alyndy. 10-njy martda geçirilen söwdalarda rafiýa sortly polipropileniň 1,5 müň tonnasy eksport üçin satuwa çykaryldy. Ol Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürildi. Polipropileniň başlangyç bahasy bir tonnasy üçin 1 müň 515 dollar derejesinde kesgitlenildi. Söwdalaryň barşynda polimeriň bahasy ýokarlanyp, bir tonnasy üçin 1 müň 775 dollara baryp ýetdi. Özi-de geleşikler önümi alty aýyň dowamynda ugratmak şerti bilen baglaşyldy.

Habaryň dowamyny okamak üçin