Türkmenistan — Gruziýa: nebit önümleriniň eksporty artýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2291/original-160b672f44e490.jpeg
Şu ýyl Türkmenistanda öndürilýän nebithimiýa önümleriniň Gruziýa iberilýän möçberi ep-esli artdy. Gruziýanyň nebit önümlerini alyjylar birleşiginiň habar berşi ýaly, ýanwar-aprel aýlarynda awtomobil benzininiň hem-de dizel ýangyjynyň uly möçberi Russiýadan, Rumyniýadan we Türkmenistandan satyn alyndy. Hususan-da, biziň ýurdumyzdan gruzin bazaryna bu nebit önümleriniň 72 müň tonna golaýy iberi

Habaryň dowamyny okamak üçin