Sagdynlygyň we ruhubelentligiň baýramy

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2293/original-160b6736b37341.jpeg
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen Bütindünýä welosiped güni parahatçylyk, sagdynlyk we ruhubelentlik ýaly adamzat gymmatlyklarynyň ähmiýetini alamatlandyrýan halkara baýramçylyga öwrüldi we her ýylyň 3-nji iýunynda jahanyň çar künjeginde giňden bellenilýä Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 2018-nji ýylyň 12-nji aprelinde bolup geçen 82-nji mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy bilen bu halkara baýramçylygy esaslandyrmak hakynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň Rezolýusiýasy kabul edildi. Parahatçylygyň ilçisi bolan sp

Habaryň dowamyny okamak üçin