Çig mala baý Akbulak

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2465/original-160dab25f95293.jpeg
— Ýurdumyzyň Köýtendag sebiti baýlyklara baýdyr. Milli Liderimiz şol baýlyklary ýurdumyzyň ösüşleriniň hyzmatyna goýmak maksady bilen anyk wezipeleri kesgitledi. Öňden bellenilenleri üstünlikli amala aşyrmak üçin ýerli çig mallara daýanýan kuwwatly önümçilik kärhanalary gurulýar. Bu möhüm işe biz Biziň söhbetdeşimiz «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Türkmen geologiýa gözleg ekspedisiýasynyň Köýtendag geologiýa gözleg partiýasynyň baş geology Şanazar Anarow. Onuň bilen gürrüňdeş bolmagymyza bolsa şu ýylyň 11-nji iýunynda döwlet Baştutanymyzyň Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam ark

Habaryň dowamyny okamak üçin