Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň çig mal binýady berkidilýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2513/original-160e4171291c47.jpeg
«Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çägiň günbatar bölegindäki gazly ýataklaryň ýerüsti desgalarynyň taslamasyny işläp düzmek we gurmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin yglan edilen halkara bäsleşiginiň jemi jemlenildi. Bäsleşik Hytaýyň «International» milli nebitgaz korporasiýasynyň Türkmenistand Taslamanyň çäklerinde ýataklaryň altysy — Gadyn, Demirgazyk Gadyn, Iljik, Gündogar Iljik, Kiştuwan we Günbatar Kiştuwan ýataklary ulanmaga berler. Hususan-da, guýularyň ýigrimi ikisini, gaz toplaýjy beketleriň dördüsini, turbageçirijileri, inžener-tehniki üpjünçilik ulgamyny, şol sanda elektrik ü

Habaryň dowamyny okamak üçin