"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýar: 16.07.2020 - 17.08.2020

11:03 26.08.2020 3765

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýar:

№ 10091986 - Guýulary özleşdirmek we düýpli abatlamak üçin sorujy- gysyjy turbalary bilen üpjün etmek

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 17 awgust, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouqa@eni.tm, andrea.Baldi@eni.com we

aleksev.butenko@eni.tm) ibermelidir.

Başga makalalar