Maslahat geçirildi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3082/original-16165249d0e3de.jpeg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda «Arkadagly döwürde bagtyýardyr zenanlar» atly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşi, «Türkmengaz» döwlet konserniniň zenanlar guramasy Maslahatyň dowamynda «Türkmengaz» DK-nyň Nebitgaz pudagynyň maglumatlaryny seljeriş müdirliginiň baş hünärmeni Läle Nuryýewa, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň guramaçylyk we medeni-köpçülik işleri bölüminiň baş hünärmeni Ogulgerek Gandymowa, Aşgabat şäherindäki 45-nji orta m

Habaryň dowamyny okamak üçin