"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýar: 23.07.20 - 17.08.2020

11:20 26.08.2020 1630

"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy tended yglan edýar

№ 10091986 - Guýulary özleşdirmek we düýpli abatlamak üçin sorujy- gysyjy turbaiary bilen üpjün etmek

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 17 awgust, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouqa@eni.tm, andrea.Baldi@eni.com we

aleksey.butenko@eni.tm') ibermelidir.

Başga makalalar