Önüm bolçulygy döredilýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3341/original-16193563028e97.jpeg
Ýurdumyzyň nebitgaz pudagyny ösdürmek we milli maksatnamalarymyzy durmuşa geçirmek üçin «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň alymlary we hünärmenleri tarapyndan şertnamalar esasynda her ýylda pudagyň önümçiligi bilen baglanyşykly işleriň netijeliligini ýokarlandyrma Türkmenistanda uglewodorod çig malyny gazyp almak we ilkinji gaýtadan işlemek, suwuklandyrylan gazyň, motor ýangyjynyň, polimer materiallaryň, sintetik süýümleriň, sintetik ýuwujy serişdeleriň, üst-işjeň maddalaryň we beýleki möhüm önümleriň önümçiligini gurnamak maksady bilen, gazy çuňňur gaýtad

Habaryň dowamyny okamak üçin