Türkmenistan kuwwatly energetika döwletidir

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3488/original-161af0cb6625af.jpeg
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy bellenilen şanly ýylda nebitgaz senagatyndaky desgalaryň we kärhanalaryň önümçilik kuwwatynyň artmagyna mümkinçilik döredildi. Ýylyň başynda «Malaý» gaz gysyjy desgasynyň ulanylmaga berilmegi ýurduň gündogar sebitiniň ilatynyň we edara-kärhanalarynyň gaz üpjü Daşary ýurt kompaniýalary bilen nebit pudagynda hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagynyň netijesinde «Türkmennebit» döwlet konserniniň düzümlerinde çig malyň çykarylyşyny artdyrmaga we ýokary netijeler gazanmaga gönükdirilen işler ilerleýär, ýagny guýularyň önüm berşi, işleýjilik möhleti gowulandyrylý

Habaryň dowamyny okamak üçin