"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýar: 29.07.20 - 24.08.2020

11:37 26.08.2020 1980

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy

#10091750 - Ýörite maksatly ulag serişdelerini bermek (wakuum ýük ulaglary)

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 24 awgust, sagat 17:00 (yerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.tm, moez.sdouga@eni.tm we Andrea.Baldi@eni.com) ibermelidir.

Başga makalalar