«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy tender yglan edýär: 03.01.2022 - 26.01.2022

17:17 03.01.2022 4958

№ 10100342 «Aşgabat we Burun meydançasynyň ofislerini kanselýariýa harytlary bilen üpjün etmek» barada tenderi yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 26 yanwar, sagat 23:59 (ýerli wagty).

Bäsleşige gatnaşmak üçin arza bermegiň tamamlanýan möhleti 2022-nji ýylyň 10 yanwar, sagat 23:59 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy:    natalya.gurdova@eni.tm we karamat.reimbayeva@eni.tm) ibermelidir.

Başga makalalar