«Derýalyk» önümçilik edarasynda

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3671/original-161d3ecba90d09.jpeg
«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän önümçilik edaralarynyň işçi-hünärmenleri Täze ýyl baýramçylygyny mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşy aldylar. Mälim bolşy ýaly, «Türkmengaz» döwlet konserniniň baýry kärhanalarynyň biri bolan müdirl Üstünliklere beslenen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň iş tabşyryklaryny talabalaýyk ýerine ýetiren öňdebaryjy zähmet köpçüliginiň biri-de welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň çäginde ýerleşýän «Derýalyk» önümçilik edarasydyr. Ol «Döwletabat — Derýalyk» halkara

Habaryň dowamyny okamak üçin