Arkalaşykly işiň miwesi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3758/original-161e64dc600c6a.jpeg
«Marygazüpjünçilik» müdirliginiň önümçilik düzümleriniň gazçylary Mary welaýatynyň ilatynyň döwletimiz tarapyndan halkymyza berilýän eşretleriniň biri — tebigy gaz bilen ýylyň bütin dowamynda bökdençsiz üpjün edilmegi ugrunda alyp barýan maksatnamalaýyn işleri özüniň oňyn netijesini berýär. Müdirligiň gaz hojalyk edaralarynyň her birinde jogapkärli gyş möwsümine hemmetaraplaýyn göwnejaý taýýarlyk görülmegi häzirki günlerde ilatyň «mawy ýangyç» bilen ygtybarly üpjün edilmegine ýardam berýär.

Habaryň dowamyny okamak üçin