Balkan welaýatynda nebitgaz pudagynyň batly gadamlary

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3759/original-161e64e456b4b1.jpeg
Geçen penşenbe güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy, sebitiň nebitgaz pudagynda häzirki ýagdaýy düýpli seljermek hem-de ýangyç-energetika toplumynyň ösüşini kesgitlemek saparyň baş maksady boldy. Günbatar sebit Türkmenistanyň energetika serişdeleriniň uly mukdarda jemlenen ýeri, nebit önümleriniň özboluşly gory bolup durýar, munuň özi ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň eksport kuwwatyny amala aşyrmak üçin uly mümkinçilikleri açýar.

Habaryň dowamyny okamak üçin