Eksportyň gerimi giňelýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4107/original-162283e8e1e99d.jpeg
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde özümizde öndürilýän önümleriň eksportyny artdyrmaga möhüm ähmiýet berýär. Şeýle il-ýurt bähbitli işe «Türkmengaz» döwlet konserniniň Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginiň başarjaň işgärleri netijeli ga Mälim bolşy ýaly, hut Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň ykdysadyýeti üçin bu täze önümçilik peýda bolupdy. Sarp edijileriň arasynda uly islegden peýdalanýan önümleri öndürmäge niýetlenen kuwwatly desgalar toplumlary daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň gatnaşmaklarynda Naýyp we Bagaja gaz känlerinde gurl

Habaryň dowamyny okamak üçin