Nebithimiýa senagaty ykdysadyýetiň möhüm pudagydyr

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4120/original-16229997719bd5.jpeg
Garaşsyz Türkmenistan GDA döwletlerinden ilkinji bolup etilirlenen benzini öndürmegi bes etmek bilen, awtomobil ýangyjynyň ýokary oktanly görnüşleriniň önümçiligini artdyrdy. Ýurt üçin täze önümiň — propileniň gomopolimerleriniň, çalgy ýaglarynyň önümçiligi özleşdirildi. Häzirki wagtda nebithimiýa senagatynyň sebitde iri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda nebit önümleriniň täze görnüşlerini öndürmek ýola goýulýar. Bu babatda TNGIZT-de A-98 kysymly awtobenziniň önümçiliginiň ýola goýulmagy bellenilmäge mynasypdyr. Ýangyjyň bu görnüşi dünýä

Habaryň dowamyny okamak üçin