KÄRHANANYŇ TÄZE BINASY

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň çäginde Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Baýramaly nebit önümleri kärhanasynyň täze, döwrebap binasy ulanylmaga berildi. Ol müdirligiň Hojalyk hasaplaşygyndaky abatlaýyş-gurluşyk müdirligini Ýedi gektardan gowrak meýdany tutýan kärhananyň iki gatdan ybarat edara binasynyň görkana jaýy özboluşly binagärlik çözgüdini özünde jemleýär. Edara binasy kärhananyň hünärmenleri üçin ähli amatlyklary bolan iş otaglaryndan ybaratdyr.

Habaryň dowamyny okamak üçin