TOPH HALKARA GAZ GEÇIRIJISI: GURLUŞYK ÜSTÜNLIKLI DOWAM EDÝÄR

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/428/original-15f3444cac768a.png
Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasaty esasynda gurulýan Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň gurluşygy ýokary depginler bilen alnyp barylýar. Mary welaýaty boýunça habarçymyz bu transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygynda gurluşyk-gurnama işleriniň ýerine ýetirilişi dogrusynda gürrüň bermegini sorap, TОРН gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça müdirligiň başlygynyň orunbasary Şageldi          Berdiýewe ýüz tutdy

Habaryň dowamyny okamak üçin