GAZ GÖTERIŞ USULY NEBITIŇ ÇYKARYLYŞYNY ARTDYRMAGA MÜMKINÇILIK BERÝÄR

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/430/original-15f34471c22514.png
«Türkmennebit» döwlet konserni milli ykdysadyýetimiziň nebitgaz toplumynyň düzüminde özüne mynasyp orny eýeleýär. Konserniň kärhanalarynda ylmyň soňky gazananlaryna we dünýä tejribesine daýanyp, giň gerimli işleri amala aşyrmaga ähli mümkinçilikleri bolan alymlar, geologlar we önümçilik inžene Soňky ýyllarda önümçilige giňden ornaşdyrylýan gaz göteriş usuly guýulardan nebit çykarmagyň esasy şertleriniň biri bolup durýar. Gahryman Arkadagymyzyň hut özüniň ak pata bermeginde işe girizilen «Goturdepe» gaz gysyjy desgasy hem geçen ýyllaryň içinde gaz göteriş usulynyň möhüm ähmiýete eýedigi

Habaryň dowamyny okamak üçin