Döwrebap işler bitirilýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4330/original-1624bdfec54fb3.jpeg
«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabatdaky Abatlaýyş-sazlaýyş müdirliginde amala aşyrylýan işler ýeriň goýnundan çykarylýan uglewodorod çig mallarynyň möçberlerini durnukly artdyrmakda aýratyn ähmiýete eýedir. Müdirligiň hünärmenleri täze, döwrebap enjamlary diňe bir önümçilige içgin ornaşdyrmak bilen çäklenmän, eýsem, olaryň netijeli we ygtybarly işledilmegini hem başarýarlar. Kärhanada elektrik desgalaryny, enjamlaryny oturtmak, gurnamak, howa ulgamlaryny çekmek we abatlamak, dürli kuwwatlykdaky dwig

Habaryň dowamyny okamak üçin