Önümçilik tejribelikleri dowam edýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/461/original-15f35865b54559.png
Şu günler ýurdumyzyň ähli başlangyç hünär okuw mekdeplerinde 2019 — 2020-nji okuw ýylynyň ahyrlanmagy bilen önümçilik okuw tejribelikleri guramaçylykly dowam edýär. Hormatly Prezidentimiziň «Bilim almak, hünär öwrenmek, durmuşa taýýar bolmak her bir ynsan üçin uly bagtdyr» diýen paýhasly sözle Şolaryň biri-de Gubadag etrap häkimliginiň garamagyndaky 3-nji başlangyç hünär okuw mekdebidir. Bu bilim ojagynda häzirki döwürde bagtyýar talyp ýaşlaryň ençemesi Özbekbaý Ýazjanow, Bazarbaý Urazmetow, Nurmyrat Saparow, Gülçire Jumamyradowa we Haýtjan Amanowa ýaly tejribeli mugallymlaryň halypaly

Habaryň dowamyny okamak üçin