Kiberbäsleşigiň ýeňijileri

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4649/original-1628c7b0f6c67a.jpeg
«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabatdaky nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde «Türkmenistanyň kiberhowpsuzlygyny üpjün etmegiň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasyna» laýyklykda kiberhowpsuzlyk boýunça bäsleşik g Bäsleşige «Türkmennebit» döwlet konserniniň garamagyndaky edara-kärhanalaryň kiberhowpsuzlyk boýunça jogapkär hünärmenleriniň we isleg bildirýän işgärleriniň kyrkdan gowragy gatnaşdy.

Habaryň dowamyny okamak üçin