Talyp ýaşlaryň önümçilik tejribelikleri

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/470/original-15f35977135627.png
Häzirki döwürde «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde milli ykdysadyýetimiziň esasy pudagy bolan nebitgaz ulgamy hem-de halk hojalygymyzyň beýleki pudaklary üçin ýaş hünärmenler taýýarlanylýar. «Türkmengaz» döwlet konserniniň berýän goldawy esasynda okuw mekdebiniň maddy-enjamlaýyn binýady barha pugtalanýar. 2019—2020-nji okuw ýylynda mekdebiň täze okuw binasynyň açylyp, ulanmaga berilmegi bilen bu ylym ojagynda sanly bilim ulgamyny ornaşdyrmakda giň şertleriň dörändigini aýtmak gerek.

Habaryň dowamyny okamak üçin