Nebit pudagynyň ösüş depgini

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/477/original-15f359cca5d557.png
Türkmen nebitçileri «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna» laýyklykda, nebit pudagynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli amala aşyrmakda hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli we yzygiderli syýasaty bilen baglanyşykly döwrebap Türkmenistanda «Türkmennebit» döwlet konserni bilen birlikde Birleşen Arap Emirlikleriniň «Dragon Oil (Türkmenistan) Ltd» kompaniýasynyň Hazar deňziniň Türkmenistana degişli suw ýalpagynda ýerleşýän Jeýtun we Jygalybeg känlerinden hem-de Italiýanyň «Eni Turkmenistan Limited» kompaniýasynyň gury ý

Habaryň dowamyny okamak üçin