«Eni Turkmenistan Limited» kompaniýasy tender yglan edýär: 15.06.2022-27.06.2022

10:06 15.06.2022 1603

«Eni Turkmenistan Limited» kompaniýasy

№ 10104290 önümçilik guýularynda geofiziki gözlegleri (karotaž) üçin gurallary, çalşylýan bölekleri we ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek barada tenderi (bäsdeşligi) yglan edýär.

Bäsdeşligiň ahyrky senesi: 2022-nji ýylyň iýun aýynyň 27-si, sagat 17:00 (Turkmenistan wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsdeşlige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: Vepa.Nepesov@eni.com we moez.sdouga@eni.com) ibermelidir.

Başga makalalar